Om

Jag, Zarah Strange, är Diplomerad Equipmentcoach och Sadelutprovare. 

Min utbildning till Equipmentcoach och sadelutrprovning gjorde jag 2012/2013 på UPH i Älvsered.

Jag har alltid förundrats över utrustningens inverkan på hästen. En fel tillpassad sadel eller bett eller bara en felaktig grimma kan ställa till det mycket för hästen. Jag har under mina, hittills, verksamma år fått se hur hästar totalt  har ändrats efter en ny sadel!

 

Kamera 275

Zarah Strange

IMG_0434
Zarah Strange